Với cam kết “HỌC ĐƯỢC-LÀM ĐƯỢC” Học viện MOA sẽ chịu hòan toàn trách nhiệm nếu các bạn sau khi hoàn thành Khóa học Marketing Online miễn phí vẫn không làm được theo yêu cầu đã đề ra. Do vậy để đảm bảo chất lượng Khóa học và các bài tập thực hành liên quan để các bạn có thể vận dụng kiến thức đã học một cách nhanh chóng, Học Viện MOA đã đề ra chương trình bài tập thực hành với các nội dung cụ thể như  sau:

Level

Lợi ích

Cụ Thể

Tiêu Chí:

Thời Gian:

Level 1 Thiết kế Website chuyên nghiệp trên nền tảng bloger. – Truyền tải được thông tin sản phẩm, dịch vụ đến Khách Hàng.-Chức năng thu thập thông tin Khách Hàng.

-Chức năng hỗ trợ trực tuyến.

-Chức năng đặt hàng trực tuyến.

-Thanh toán trực tuyến.

1.Tạo 2 TK Gmail.Xây dựng hệ thống TK theo biểu mẫu. Tạo từng TK gmail phục vụ ngành Marketing Online,TK phục vụ cho ngành BDS.( Thời hạn 01 tuần)

2. Hoàn thành 2 tuần thực hiện mạng xã hội.(kết bạn 20 người/1 ngày/tài khoản)gồm facebook và G + cho mỗi mạng.Truyền tải 186 thông điệp nên mạng xã hội.Thông điệp do MOA cung Cấp.

( Thời hạn 02 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 02)

3.Hoàn thiện xây dựng Website dự án thực tế.

( Đăng 10 bài cho bloger, wordpress mỗi bên 5 bài).

Nội Dung Tự Tìm Kiếm. 

( Thời hạn 03 tuần, bắt đầu tuần 02 đến tuần 03)

4.Đăng kí tài khoản 20 diễn đàn. Mỗi diễn đàn đăng > 3 bài. Nội dung bài đăng do MOA cung cấp.

( Thời hạn 03 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 03)

5. Mỗi thành viên phải bình luận thông điệp cho 2 thành viên khác (mạng xã hội + diễn đàn). Chia thành nhóm 3 người.

( Thời hạn 03 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 03)

2 – 3 Buổi Học (Max: 3 tuần).
Level 2 SEO ứng dụng đưa Web nên top 10 google -Tổng quan về SEO.-Khám phá quy trình SEO.

-Tối ưu hóa OnPage.

-Tối ưu hóa OffPage.

-Kiểm tra thứ hạng từ khóa.

1.Tiếp Hoàn thành 4 tuần thực hiện mạng xã hội.(kết bạn 20 người/1 ngày/tài khoản) gồm facebook và G +. Truyền tải 100 thông điệp nên mạng xã hội cho mỗi mạng. Thông điệp do MOA cung Cấp.

( Thời hạn 04 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 04)

 2.Đăng kí tài khoản 40 diễn đàn. Mỗi diễn đàn đăng > 3 bài. Nội dung bài đăng do MOA cung cấp.

( Thời hạn 03 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 04)

3.( Đăng thêm 10 bài cho bloger, wordpress mỗi bên 5 bài). Nội Dung Tự Tìm Kiếm

 Tối ưu hóa OnPage và OffPage cho dự án đang thực thi. 

( Thời hạn 03 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 04)

 4. Đưa từ khóa của dự án vào Top 20, từ khóa gồm 4 từ trở lên. Yêu cầu tối thiểu một dự án phải > 200 backlink.

( Thời hạn 03 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 05)

5. Mỗi thành viên phải bình luận thông điệp cho 3 thành viên khác. Chia thành nhóm 3 người.

( Thời hạn 03 tuần, bắt đầu tuần 01 đến tuần 05)

Lý thuyết: 2 buổi.(2 tuần)Thực hành: 4 buổi.(4 tuần)
Level 3 Email Marketing Bán hàng -Tổng Quan Email Marketing.-Xây dựng thực thi kế hoạc Email Marketing.

-Sử dụng các phần mềm Email Marketing.

-Tìm được 100 mail liên quan đến dự án thực tế.-Tiếp tục hoàn thành một tuần thực hiện mạng xã hội. Truyền tải 40 thông điệp nên mạng xã hội.

-Đăng kí tiếp 20 diễn đàn.Post > 20 tin liên quan đến dự án thực tế.

-Tối ưu hóa OnPage và OffPage cho dự án đang thực thi.

– Gửi 200 thông điệp đến Khách Hàng tiềm năng.

– Gửi 400 Email/ngày(trong 2 tuần).

Lý thuyết: 1 buổi(1 tuần).Thực hành: 2 buổi(2 tuần).
Level 4 Mạng Xã Hội Trong Bán Hàng -Tổng quan về Mạng Xã Hội.-Hướng dẫn sử dụng.

-Cách phân khúc Khách Hàng trong mạng xã hội.

-Facebook, Google+, Youtube, Picasa, Yume, Go, Linkhay…

-Chia sẻ các mạng xã hội việt và quốc tế.

– Hoàn thành một tuần thực hiện mạng xã hội.(kết bạn 30 người/ngày/ 1 tài khoản- face,google+,go.vn,yume).

-Tạo 10 tài khoản mạng xã hội quốc tế. 5 tài khoản mạng xã hội việt nam/ 1 tài khoản gmail.

4 buổi (1 tháng).
Level 5 Xây dựng chiến lược kinh doanh online hiệu quả. -Phần 1: Phân tích môi trường kinh doanh online.-Phần 2: Thiết lập mục tiêu kinh doanh.

-Phần 3: Thực thi chiến lược kinh doanh.

-Phần 4: Kiểm tra đánh giá việc thực thi kế hoạch.

-Hoàn thành đề án kinh doanh thực tế, trên nền tảng dự án đang thực thi. 3 buổi (3 tuần).1 buổi bảo vệ dự án.

 

Các bạn lấy nội dung chia sẻ từ các link sau:

https://www.moa.com.vn/thu-vien-moa/kien-thuc-marketing-online/

https://www.moa.com.vn/thu-vien-moa/seo/

https://www.moa.com.vn/thu-vien-moa/email-marketing/

https://www.moa.com.vn/thu-vien-moa/mang-xa-hoi/

https://www.moa.com.vn/thu-vien-moa/chien-luoc-kinh-doanh-online/

https://www.moa.com.vn/tai-lieu/tai-lieu-kinh-doanh-online/

https://www.moa.com.vn/tai-lieu/tai-lieu-marketing-online-tai-lieu-marketing-online/

https://www.moa.com.vn/tai-lieu/tai-lieu-ban-hang-online/

https://www.moa.com.vn/thong-tin-can-biet-tai-lieu-marketing-online/thuong-mai-dien-tu/

https://www.moa.com.vn/tai-lieu/marketing-online-cho-doanh-nghiep/

http://www.daotaomarketingonline.org/

http://hocvienmarketing.com/

Dowload các biểu mẫu:

Biểu mẫu mạng xã hội

Biểu mẫu hệ thống tài khoản

Danh sách diễn đàn

Khi các bạn hoàn thành bài tập này, các bạn đã trở thành những Marketer Online chuyên nghiệp. Quy trình Học Marketing Online Chuẩn MOA

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng!

Học viện MOA